Gyvenimo tempas vis greitėja, žmonės nebeturi laiko ilgiems pasivaikščiojimams prekybos centruose ar turguose, todėl mielai užsisako siūlomas paslaugas internetu. Interneto erdvėje daugėja šviežių produktų pardavėjų (pvz.: www.gastronomas.lt, www.gileskromelis.lt, www.viskoko.lt ir pan.), siūlančių įsigyti tiesiai į namus pristatomų šviežių daržovių, vaisių, pieno, mėsos bei duonos gaminių.

    Pasidomėjome, ar yra nustatytos specialios taisyklės, reglamentuojančios nuotoliniu būdu užsakomų ir pristatomų į namus produktų pardavimą.

    Pagal kompetenciją maisto saugos ir kokybės tikrinimą atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), o Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nustato moksliškai pagrįstus, rizikos žmogaus sveikatai įvertinimu paremtus didžiausių leistinų teršalų koncentracijų maiste, maisto priedų ir maisto medžiagų saugos, specialios mitybos, apšvitinto, genetiškai pakeisto, naujai sukurto ar neįprastai ruošto maisto saugos, su maistu besiliečiančių gaminių saugos bei maisto higienos privalomuosius reikalavimus.

    Šiuo metu galiojančių specialių teisės aktų, reglamentuojančių nuotolinę prekybą maistu, nėra. Nuotoline prekyba užsiimantys maisto tvarkymo subjektai priskiriami mažos rizikos grupei ir tikrinami vieną kartą per dvejus metus. Be planinių patikrinimų atliekami patikrinimai tik gavus vartotojų skundų.

    Nuotolinei prekybai maistu taikomi tie patys maisto tvarkymą reglamentuojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, kaip ir įprastai prekybai, kadangi ši veikla patenka į sąvokos „maisto verslas“ apibrėžimą, kuris išdėstytas reglamente: „maisto verslas tai pelno siekianti arba nesiekianti viešoji ar privati įmonė, vykdanti bet kokią su visais maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapais susijusią veiklą“. Nustatyta, kad fiziniai arba juridiniai asmenys yra atsakingi už tai, kad jų kontroliuojamame maisto versle būtų garantuotai laikomasi maisto produktus reglamentuojančių įstatymų reikalavimų.

    Vadovaujantis teisės aktais, maisto tvarkymo subjektai, vykdantys nuotolinę prekybą maistu, yra registruojami. Šalyje yra įregistruoti 124 nuotolinę prekybą vykdantys maisto tvarkymo subjektai.

    Nuo 2014 m. gruodžio 13 d. įsigalios naujas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriame išdėstytos konkretesnės informacijos pateikimo apie fasuotus ir nefasuotus maisto produktus, kuriais prekiaujama nuotolinėmis ryšio priemonėmis nuostatos.

    Belaukiant 2014-ųjų išlieka klausimas, ar tikrai ši sritis pakankamai teisės aktų sureguliuota, juk didėjančios prekybos internetu apimtys lyg diktuotų poreikį nustatyti specialias taisykles, reglamentuojančias nuotoliniu būdu užsakomų ir pristatomų produktų pardavimą.

Vartotojai, turintys  nusiskundimų dėl maisto, užsisakyto internetu, saugos ir kokybės, turėtų kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (Siesikų g. 19, nemokamas tel. 8 800 40 403; www.vet.lt).