A.Zuokienė sulaukia daug vėžiu susirgusiųjų prašymų padėti, patarti, nukreipti pas tinkamus medikus. Atrodytų, žmogui, išgirdusiam diagnozę vėžys, turėtų būti atliekami visi būtini tyrimai, kovojama dėl gyvybės, normalaus gyvenimo užtikrinimo. Tačiau, deja, sveikatos sistemos mechanizmas yra visai kitoks. Sergantieji onkologinėmis ligomis susiduria su daugybe kliūčių, gaudami tai, kas jiems turėtų priklausyti – kokybiškas medicinos paslaugas, laiku atliktus tyrimus, konsultacijas, paskirtą gydymą.

A.Zuokienė kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą, prašydama suteikti informacijos, kokia tvarka guldoma dėl krūties vėžio operacijos, kokios eilės šiuo metu, už kokias medicinines priemones, tyrimus, kt. reikia mokėti pačiam pacientui, kad žmonės renkasi vėžį gydytis alternatyviomis priemonėmis.

Galiojanti tvarka

    SAM atsiųstame rašte buvo paaiškinta pacientų hospitalizavimo į ligonines ir  galiojanti siuntimo ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiems tyrimams bei procedūroms atlikti, išdavimo tvarka.

    SAM rekomenduoja pirmiausia ligoniui kreiptis į šeimos gydytoją. Šeimos gydytojas, įvertinęs sveikatos būklę, ir nustatęs, kad reikalingos paslaugos, nepriklausančios teikti pagal Bendrosios praktikos gydytojo medicinos normą, turi išduoti siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai (onkologo, gastroenterologo ir kt.). Išduodant siuntimą, pacientei turi būti suteikta informacija, kuriose asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (nurodyti bent 3) dirba nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojas specialistas. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje įdiegta informacinė sistema, įstaiga gali pacientę užregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai.

    Apsilankymo pas gydytoją specialistą metu turi būti atlikti pagal gydytojo specialisto kompetenciją visi pacientei būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai ir raštu teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, o brangiesiems tyrimams ir procedūroms, apmokamiems iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, – tik gydytojas specialistas, teikiantis antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūra asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama nemokamai, už šios priežiūros paslaugas iš paciento negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.

    Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys SAM nustatyta tvarka. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys.

    Gydytojas, įtaręs arba nustatęs tam tikrą paciento sveikatos sutrikimą ar būklę, planine tvarka siunčia pacientą į atitinkamo lygmens (rajono, regiono ar respublikos) asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri teikia reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti vidaus tvarkos taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų prieinamos pacientams susipažinti. Šiose taisyklėse turi būti nurodyta pacientų kreipimosi (ir hospitalizavimo) į įstaigą tvarka.

    Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, naudojamų hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems gydyti, išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, išskyrus atvejus, kai apdraustasis savo iniciatyva gydančiojo gydytojo rekomendavimu pasirenka brangesnius vaistus ar medicinos pagalbos priemones, negu Lietuvos Respublikoje yra taikomi pagal nustatytas gydymo metodikas. Šiuo atveju apdraustasis privalo sveikatos priežiūros įstaigai apmokėti gydytojo skiriamų ir apdraustojo pasirenkamų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių kainų skirtumą.

    Asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo teikti informaciją gyventojams apie nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšis, jų teikimo mastą ir kainas.