Peticiją kviečiu pasirašyti: http://www.peticijos.lt/visos/71949

 

 

VILNIAUS MIESTO GYVENTOJŲ                      

 

 

KREIPIMASIS

 

dėl krematoriumo Olandų g. 22, Vilniaus m., įrengimo sustabdymo 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui                                      2016-02-05 Nr. A.Z.2016/02/05

gerb. Algirdui Butkevičiui

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui

gerb. Kęstučiui Trečiokui

 

Vilniaus miesto savivaldybės merui

gerb. Remigijui Šimašiui

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

                                                                

Faktinės aplinkybės

 

                      UAB Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“, kuri valdo laidojimo rūmų patalpas, esančias Olandų g. 22, Vilniuje, planuoja savo patalpose įrengti krematoriumą. Vilniaus laidojimo rūmai savo 2015-09-07 rašte Vilniaus miesto savivaldybės merui ir Miesto plėtros departamentui nurodė, kad krematoriume planuojama atlikti net 2 000 žmonių palaikų kremavimo per metus.

                      Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavusi UAB Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“ 2015-09-07 kreipimąsi atsakė, kad „savivaldybės administracija iš esmės neprieštarauja krematoriumo įrengimui“. Krematoriumo organizatorius atliko Poveikio aplinkai vertinimo programą. Patvirtinus programą organizatoriui sudaromos visos teisinės ir faktinės galimybės statyti krematoriumą pačiame Vilniaus centre.

                     

Kreipimosi motyvai ir prašymai

 

                      Šiuo kreipimusi reiškiame didelį susirūpinimą ir nepritarimą dėl krematoriumo statybų, nes krematoriumo teritorija: (i) patenka į Pavilnių regioninio parko Lyglaukių geomorfologinį draustinį; (ii) patenka į „Vilniaus žydų kapinių“ teritoriją; (iii) Pavilnių regioninio parko tvarkymo plane, patvirtintame 2009 m., nenumatyta krematoriumo veikla; (iv) švietimo įstaigų ir bendruomenių atstovai kategoriškai prieštarauja krematoriumo įrengimui pačiame Vilniaus centre, Olandų gatvėje.

                      Pirma, krematoriumo veikla Pavilnių regioniniame parke prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymui. Numatomas krematoriumas taip pat yra istorinių Vilniaus žydų senųjų kapinių teritorijoje. Iš Poveikio aplinkai vertinimo programos matyti, kad vykdant statybos darbus bus didelė invazija į gruntą, deginimo įrenginys skleis teršalus į aplinkos orą. Aukščiau minėta, kad Pavilnių regioninio parko tvarkymo plane, patvirtintame 2009 m., krematoriumas nenumatytas. Atsižvelgiant į tai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2016-01-15 raštu prašo Vilniaus miesto savivaldybės mero krematoriumą įrengti ne regioniniame parke, jo draustinyje, o kitoje vietoje.

                      Antra, Vilniaus miesto švietimo įstaigų ir bendruomenių atstovai 2015-12-28 raštu atsakingoms institucijoms nurodė, kad kategoriškai prieštarauja krematoriumo įrengimui UAB Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“ valdomoje teritorijoje, esančioje Olandų g. 22. Kartu nurodo, kad artimiausi gyvenamieji namai yra tik už 185 m. nuo numatomo statyti krematoriumo, vaikų darželio-lopšelio bei kitos švietimo ir sveikatos įstaigos nutolusios vos kelis šimtus metrų. Pramonės objektas – krematoriumas – tikrai nėra tinkamas pastatas šalia ugdymo ir sveikatos įstaigų (neigiamas psichoemcinis poveikis).

                      Trečia, krematoriumo statybas Pavilnių regioniniame parke draudžia LR saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2 d. 1 p., kurioje nurodyta, kad Valstybiniuose parkuose draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams ir objektams (vertybėms), taip pat rekreaciniams ištekliams.

                      Ketvirta ,vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 str. 9 p. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai suteikta teisė sustabdyti planuojamą poveikio aplinkai vertinimo procedūrą iki poveikio aplinkai vertinimo programos patvirtinimo,

p r a š o m e:

                     

- savo kompetencijos ribose nepritarti krematoriumo statyboms UAB Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“ valdomose patalpose Olandų g. 22, Vilnius;

 

                      - parinkti tinkamą vietą krematoriumo statyboms ir skelbti viešą bei atvirą  konkursą dėl krematoriumo įrengimo.

 

 

Gyventojų parašai pridedami atskiru sąrašu.

Gyventojų atstovė Agnė Zuokienė