Justo Venslovo nuotr.

 

Vaikų maitinimo valgiaraščiai ugdymo įstaigose sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams bei į vaikų buvimo trukmę mokykloje ar socialinės globos įstaigoje. Kyla klausimas, kaip maitinami vaikai gydymo įstaigose. Juk vaikai priversti čia gulėti tam tikrą laiką dėl sveikatos problemų, jie vartoja daug vaistų, organizmas dažnai yra nualintas ligos, todėl tiesiog privalo gauti itin kruopščiai paruoštą, sveikatai palankų maistą. Tačiau vis garsiau kalbant apie menką ligoninių finansavimą ir taupymo programas, nori nenori susimąstai, ar netaupoma vaikų sveikos ir visavertės mitybos klausimu, kaip ten laikomasi rekomendacijų, nustatytų vaikų maitinimui, ar sugebama iš gaunamų lėšų pateikti įvairų ir sveiką, amžiaus grupėms rekomenduojamą ir poreikius atitinkantį maistą.

    Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento specialistai tvirtina, kad vaikų maitinimas ligoninėse yra visiškai kitas dalykas nei mokyklose ir didelių problemų ten nereiktų ieškoti. Specialistų teigimu, vaikai gydymo įstaigose būna labai trumpai, nes ligoninėse siekiama kiek įmanoma trumpinti hospitalizacijos trukmę.

    Kalbama apie tai, kad jei mokyklose vaikai maistą perka už savo pinigus, tai ligoninėse yra valstybės ir savivaldybių finansavimas, kaip teigia specialistai, pagrindinis ligoninių maistas – dešrelės, kruopos, bulvių košė ir pan. Specialistų teigimu, galbūt už menką sumą ir neparuošiamas didelės mitybinės vertės maistas, tačiau ligoninėse dirba dietologas ar dietistas, todėl nesveikų produktų jose apskritai nebūna.

Stebuklingi receptai: ligoninėse sveikas ir visavertis maistas už 5–6 Lt

    Specialistams išgyrus ligoninėse vaikams teikiamą maitinimą, nutarėme kreiptis į Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio ir Kelmės ligonines, prašydami suteikti informacijos apie vaikų maitinimą šiose gydymo įstaigose.

    Svarbu išsiaiškinti, ar ligoninėje vaikams teikiamas maistas skiriasi nuo to, kuris teikiamas suaugusiesiems, kokia ligoninėje teikiamo maisto porcijų kaina vaikui ir kokie specialūs reikalavimai keliami maisto tiekėjams. Taip pat klausėme, ar vaikų dienos racioną ligoninėje vertina mitybos specialistas ir ar valgiaraštis sudaromas pagal jo rekomendacijas.

    Gavę gydymo įstaigų atsakymus net svarstėme, kad būtų galima tik pasimokyti, kaip už kelis litus įmanoma kelis kartus per dieną sveikai, įvairiai, atsižvelgiant į rekomendacijas ir nustatytas normas pamaitinti vaikus.

    Štai Vilniaus klinikinės ligoninės dviejuose Vaikų ligų skyriuose ir Vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi 66 pacientai. Ligoninėje dietinį maitinimą organizuoja ir kontroliuoja Dietetikos tarnyba (dirba trys dietistai), kuriai vadovauja gydytoja dietologė. Vadovaujantis MN 30:1998 „Dietinio gydymo organizavimo asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose tvarka“, yra sudaromi planiniai valgiaraščiai savaitei, atskirai suaugusiems ir vaikams, atsižvelgiant į vaiko amžių, lytį ir ligos pobūdį. Dienos maitinimo įkainiai suaugusiems ir vaikams yra lygiaverčiai. Viešųjų pirkimų komisijos darbe, perkant maisto produktus, dalyvauja gyd. dietologas, dietistai ir gamybos technologas. Ruošiant maisto produktų specifikaciją yra nurodomi specialūs reikalavimai tiekėjams ir produkcijai. Maisto produktų kokybė apibrėžiama, remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais normatyviniais dokumentais taip pat ir dokumentais, reglamentuojančiais vaikų ir paauglių mitybą.

    Respublikinėje Kauno ligoninėje vaikams teikiamas maistas skiriasi nuo teikiamo maisto suaugusiems. Vaikai maitinami pagal amžiaus grupėms nustatytus maisto racionus bei maitinimo dažnį. Maisto vienos dienos kaina yra 5,20 Lt. Vaiko ir suaugusiojo vienos dienos maisto raciono kaina nesiskiria. Maisto produktų tiekėjai parenkami vykdant viešuosius pirkimus. Konkurso sąlygose nurodoma, kad produktai atitiktų aukščiausios rūšies produktų reikalavimus (pvz. jogurtai būtų be dažiklių). Reikalavimuose prašoma nurodyti maisto produktų energinę ir maistinę vertę. Daržovės turi būti ištirtos dėl pesticidų, nitratų likučių, o vaisiai dar ir dėl sunkiųjų metalų. Respublikinėje Kauno 1igoninėje yra gydytojas dietologas. Kiekvieną rytą gydytojas dietologas kartu su dietistu vertina vaikų dienos racioną ir koreguoja valgiaraštį. Esant poreikiui sudaroma speciali dieta.

    Respublikinėje Panevėžio ligoninės Vaikų ligų skyriuose ligoniai maitinami vaikams ruošiamu maistu, atsižvelgiant į amžiaus grupes: a) vaikai nuo 0 iki 9 mėnesių individuali mityba; b) nuo 10 mėnesių iki 18 mėnesių; c) nuo 19 mėnesių iki 3 metų; d) nuo 4 metų iki 7 metų; e) nuo 8 metų iki 18 metų. Vaikams maistas ruošiamas atskirai nuo suaugusiųjų, vadovaujantis rekomendacijomis. Racionas sudaromas skaičiuojant maistinių medžiagų ir energijos kiekį pagal vaikų amžiaus grupes. Vieno vaiko ar suaugusio maitinimui skiriama 6 Lt parai. Iš produkto tiekėjo, pasak ligoninės atstovų, reikalaujama kokybės pažymėjimo ir pažymos iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos apie produkto tinkamumą ligonių mitybai. Vaikų dienos racioną vertina ligoninėje dirbantis dietologas. Valgiaraštis sudaromas vadovaujantis Lietuvos MN 30:1999 ir Lietuvos Respublikos SAM ir Mitybos centro leidiniu „Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos“ 2000 m. ir kt. SAM įsakymais.

    Klaipėdos vaikų ligoninėje gydomi tik vaikai, kuriems teikiamo maisto paros kaina yra 8 Lt. Maisto produktų tiekėjai įstaigoje pasirenkami maisto produktų viešojo pirkimo konkurso metu. Viešųjų pirkimų komisija prieš sudarydama sutartis su maisto produktų tiekėjais įsitikina, kad šie turi teisę ir galimybes tiekti kokybiškus ir saugius maisto produktus. Jei maisto produktų tiekėjai atitinka keliamus reikalavimus, su jais sudaromos sutartys dėl maisto produktų tiekimo. Siekiant užtikrinti kokybišką, saugų maisto paruošimą ir pateikimą pacientui, visi procesai yra aprašyti ir vyriausiojo gydytojo patvirtinti įsakymais. Nuo 2005 m. įdiegta ir veikia RVASVT (rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) sistema, vykdoma nuolatinė vidaus kontrolė, pacientų apklausa, gauti duomenys analizuojami. Maisto tvarkymo skyriaus išorės kontrolę vykdo Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba. Dietistas kiekvienam metų ketvirčiui, 14 dienų laikotarpiui, sudaro planinį „Sezoninį dviejų savaičių valgiaraštį“, kuriame nurodo kiekvieno patiekalo išeigą, dienos raciono maistinę, energinę vertę. Valgiaraštį peržiūri ir teikia pasiūlymus vyriausiojo gydytojo pavaduotojas gydymui bei vyriausiojo gydytojo pavaduotojas slaugai, valgiaraštį patvirtina vyriausiasis gydytojas. Ligoninės skyriuose valgiaraštis skelbiamas pacientams matomoje vietoje. Maistinę ir energetinę vertę dietistas apskaičiuoja vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“. Ligoninėje taikomos šios dietos: V1 1,5–3 metų pacientams, energetinė vertė 1400 kcal/parai; V2 – 4–10 metų pacientams bei slaugantiems asmenims, 1700–2030 kcal/parai; V3 – 11–14 metų pacientams, 2200–2420 kcal/parai; V4 – 15–18 metų pacientams, 2400–2890 kcal/parai; specifinė dieta, energinė ir maistinė vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į ligos ypatumus, amžių ir kt.; kūdikių dieta, energinė ir maistinė vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į amžių, ligos ypatumus ir kt.

    Kelmės ligoninėje gulintiems suaugusiems ir vaikams skiriamas maistas yra subalansuotas pagal organizmo medžiagų apykaitos sutrikimus ir organizmo maistinių medžiagų poreikį, t.y. nuo sveiko maitinimosi iki dietinio gydymo. Vaikams ir suaugusiems maitinimas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ ir Lietuvos MN 30:1998 „Dietinio gydymo organizavimo asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose tvarka“.

    Paros raciono kaina: 1. Vaikams iki 1 metų amžiaus – 12 Lt; 2. Vaikams nuo 1 metų iki 18 metų – 10,40 Lt; 3. Suaugusiems nuo 18 metų – 10,40 Lt. Pirkdami maisto produktus reikalavimuose nurodome maistinės vertės parametrus, vengtinus maisto priedus, eliminuojami produktai, turintys GMO modifikacijų. Vaikų dienos racioną vertina dietologijos specialistas, turintis medicininį išsilavinimą ir dietisto kvalifikaciją. Taip pat sudaromi kasdieniai, planiniai ir individualūs valgiaraščiai.

Klaipėdos ir Kelmės ligoninėse brangesnės porcijos?

    Pagirtina, kai ligoninės sugeba atrasti papildomų lėšų ir jas skirti visavertei vaikų mitybai. Iš ligoninių, į kurias kreipėmės, Klaipėdos ir Kelmės ligoninės išsiskyrė didesne nei vidutinė nustatyta šalyje suma, skiriama paros maitinimui. Kai vienose ligoninėse vaikai pamaitinami už 5–6 Lt, šiose ligoninėse vaikams skiriama bene dvigubai didesnė suma – 8–12 Lt. Todėl pasiteiravome, kokios priežastys lėmė tai, kad buvo skirta daugiau lėšų maitinimui.

    VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė informavo, kad brangstant maisto produktams įvertinus viešųjų pirkimų rezultatus buvo didinama maisto paros kaina: 2007 01 01–2007 05 15 – 6 Lt; 2007 05 16–2008 12 31 – 6,5 Lt; 2009 01 01–2011 07 31 – 7 Lt; 2011 08 01 – iki dabar 8 Lt.

    Kelmės ligoninė informavo, kad maitinimo krepšelio kaina nustatyta ir patvirtinta 2011-05-16 ligoninės direktoriaus įsakymu. Suaugusiems ir vaikams nuo 1 metų amžiaus maistas gaminamas ligoninės Maisto tvarkymo skyriuje. Todėl į maitinimo krepšelio kainą įeina: darbo užmokestis – 3,11 Lt; komunalinės ir ūkio išlaidos – 1,11 Lt; maisto produktų vertė – 6,20 Lt. Kadangi ligoninė neturi galimybės pati gaminti maistą kūdikiams iki 1 metų amžiaus, specialūs produktai, skirti kūdikių ir vaikų mitybai, perkami. Pagal poreikį šis maistas ruošiamas Vaikų ligų skyriaus maisto skirstymo virtuvėje.

    Gavus institucijų ir ligoninių išsakytą nuomonę dėl vaikų maitinimo, atrodo, kad viskas tiesiog idealu, jokių nusiskundimų. Vaikai už 5 litus gali sveikai maitintis, gauti įvairų, šviežią, sveikatą tausojantį maistą kelis kartus per dieną. Galbūt kiekvieną litą skaičiuojančioms šeimoms tikrai verta atidžiau pastudijuoti ligoninėse taikomus valgiaraščius, juk pagaminti sveiką, įvairų ir visavertį maistą vos už kelis litus reikia neeilinių sugebėjimų.