Žmonės į teismo salę patenka dėl įvairiausių priežasčių ir aplinkybių, tačiau teisme asmenys turi teisę pasirinkti, kas juos atstovaus ir gins.

  Iki šiol asociacijos arba kiti viešieji juridiniai asmenys patys teisme galėjo bandyti apsiginti jų steigimo dokumentuose paminėtus tikslus. Tuo tarpu Seimo narė Agnė Zuokienė mano, kad asociacijoms arba kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kurių tikslas ginti kažkurios visuomenės grupės interesus, turi būti suteikta galimybė atstovauti ne tik savo organizacijos nariams, bet ir tretiesiems asmenims, dėl  sukauptų specifinių žinių ir gebėjimo profesionaliai atstovauti  tos srities interesams.

  Tuo pačiu turėtų būti keliamas reikalavimas, jog atstovaujantys asmenys turėtų  aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Šiuo metu aukštąjį teisinį išsilavinimą turintys asmenys gali atstovauti tik savo artimiesiems giminaičiams ar sutuoktiniui (sugyventiniui).

  Be jau paminėtų atvejų, šiuo metu atstovais pagal pavedimą teisme gali būti advokatai; advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje; vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu; profesinės sąjungos, jeigu jos atstovauja profesinės sąjungos nariams darbo teisinių santykių bylose, taip pat kiti įstatymų numatyti asmenys.