2011 03 30

     Ar būsi nubaustas, jei pasirodysi darbe neblaivus, priklauso nuo darbo specifikos. Jei esi vadybininkas, sandėlininkas, pardavėjas ar dailidė – taip, bet jei esi vienas iš 78 tūkstančių valstybės tarnautojų – nebūtinai. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas tarnautojams švelnesnis nei Darbo kodeksas visiems kitiems.

     Valstybės tarnautojai darbe gali būti neblaivūs ir apsvaigę nuo narkotikų iki tam tikros ribos. Baudžiama tik, jei jų elgesys įžeidžia žmogaus orumą ar diskredituoja valstybės, darbdavio autoritetą. LR Darbo kodeksas (235 straipsnio 2 dalies 8 punktas), skirtingai nuo LR valstybės tarnybos įstatymo (29 straipsnio 6 dalies 7 punktas)  asmens neblaivumo nesieja su tokiomis papildomomis sąlygomis, kaip žmogaus orumo įžeidimas ar darbdavio autoriteto diskreditavimas.

     Parlamentarė A.Zuokienė pasiūlė patobulinti valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės reglamentavimą atsisakant išlygų, dvigubų standartų:

Pasiūlymas dėl LR valstybės tarnybos įstatymo 4, 9, 11, 13, 15, 16, 161, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 311, 41, 43, 44, 46, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 31, 301, 302 straipsniais įstatymo projekto  Nr. XIP-2014

 

     Nuo „gali“  iki „neleidžia, nemoka“ –  daug vietos interpretacijoms

     Valstybės tarnyboje pastebėjęs neblaivų pavaldinį, vadovas gali jam neleisti dirbti ir nemokėti atlyginimo už tos dienos darbą. Tuo tarpu Darbo kodekse nėra galima/negalima. Jame vienintelis griežtas variantas – „nemoka“.

     LR valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog valstybės tarnautojui, kuris pasirodė tarnyboje (darbe) neblaivus, valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Ministras Pirmininkas, savivaldybės meras tą dieną gali neleisti dirbti ir sustabdyti darbo užmokesčio mokėjimą.  O LR darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalis nustato, jog jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, darbdavys tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio.


     LR darbo kodeksas imperatyviai įpareigoja darbdavį neleisti dirbti ir nemokėti darbo užmokesčio, o LR valstybės tarnybos įstatymas numato tik tokią teisę. Todėl manytina, jog panašiuose teisiniuose santykiuose valstybės tarnautojui taikomos palankesnės sąlygos nei įprastam darbuotojui.

 

     Ar valstybės tarnautojai - lygesni tarp lygių?

     Pastaruoju metu Lietuvoje padaugėjo rezonansinių įvykių, kai darbo vietoje buvo užtiktas neblaivus teisėjas, valstybės tarnautojai  buvo sulaikyti vairuojantys automobilius ar sukėlė itin skaudžius eismo įvykius, Apsvaigusiems asmenims turėtų būti vienodai skiriamos maksimaliai griežtos nuobaudos, vienodai taikomas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje numatytas asmenų lygybės principas.

     Šiuo metu galiojančiame ATPK 126 straipsnis administracinę atsakomybę už transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), nustato dviem atvejais:

1) kai vairuojamos transporto priemonės, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba turinčios daugiau kaip 9 sėdimas vietas;
2) kai transporto priemones vairuoja vairuotojai, kurių vairavimo stažas iki dvejų metų.

     Parlamentarė Agnė Zuokienė užregistravo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio pakeitimo projektą, kuris prevencinėmis priemonėmis užtikrintų, kad valstybės tarnautojai, vairuojantys transporto priemones tarnybinių pareigų atlikimo metu, visiškai nevartotų alkoholio.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

     Turi galioti principas - jokio alkoholio

     Seimo narės A.Zuokienės pateiktame projekte numatyta, jog atlikdami tarnybines pareigas, valstybės tarnautojai, ir valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių valdomas transporto priemones vairuotojai, kuriems nustatytas lengvas girtumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės) užsitrauks baudą nuo 800 iki 1000 Lt. Tikėtina, jog sumažės neblaivių valstybės tarnautojų, sumažės ir jų vairuojamų transporto priemonių sugadinimo rizika bei bus labiau tausojamas valstybės valdomas turtas.

      Kiekvienas organizmas skirtingai reaguoja į šiandien vairuotojams leidžiamą „šiek tiek“ ribą. Kartais tai 2 taurės, o kitą kartą vos pusė taurės to paties vyno. Todėl siūloma palikti tik 0,2 promilių ribą vien tam, kad būtų mažiau ginčų dėl galimo vaistų poveikio, ar vakarykščių švenčių pasekmių. Vairuojant valstybei priklausantį tarnybinį automobilį, ar atliekant tarnybines pareigas, turi galioti principas – jokio alkoholio.

 

Papildyta 2011 04 14 

       Principas – jokio alkoholio valstybės tarnyboje – prieštarauja Konstitucijai!

LRS kanceliarijos Teisės departamento išvada:

LRS Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada:

     Pasiūlymas prevencinėmis priemonėmis užtikrinti, kad valstybės tarnautojai, vairuojantys transporto priemones tarnybinių pareigų atlikimo metu, visiškai nevartotų alkoholio, parlamentarė Agnė Zuokienė sulaukė Seimo kanceliarijos Teisės departamento bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadų, jog tai pažeistų LR Konstitucijoje įtvirtintą lygybės principą. Kitaip tariant, jei valstybės tarnautojai išgėrę vairuos valstybei priklausančius automobilius, nesaugos valstybės valdomo turto bei padoraus tarnautojų vardo ir dėl to bus baudžiami griežčiau, nei kiti vairuotojai, – LR Konstitucija bus pažeista.

     Reaguodama į rezonansinius įvykius ir alkoholio vartojimo toleravimą valstybinių institucijų patalpose, bei galvodama apie saugumą keliuose, apie nepakeliamą skausmą, kurį artimuosius praradusioms šeimoms sukėlė girtų pareigūnų sukeltos avarijos, Seimo narė Agnė Zuokienė pasiūlė pataisas - nustatyti žemesnę neblaivumo (girtumo) laipsnio minimalią ribą 0,2 promilės dviems atvejams: kai vairuojama valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių valdomas transporto priemones, ir kai nesvarbu kam priklausantį automobilį vairuoja valstybės tarnautojas darbo metu. Mat Valstybės tarnybos įstatymas tarnautojams švelnesnis nei Darbo kodeksas visiems kitiems. Tarnautojams leidžiama girtuokliauti darbe, kol jie nepradeda diskredituoti įstaigos vardo. Visgi, net ir nedidelė pataisa sutikta priešiškai, nes mūru stojama už privilegijas tarnautojams.

     Atsiradusi papildoma administracinė atsakomybė nebūtų išimtis. Ir šiandien 0.2 promilės riba taikoma vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo bei vairuojantiems didesnes nei 3.5 t ar turinčias daugiau nei 9 vietas transporto priemones. Todėl sunku sutikti su Teisės departamento nuomone, kad nustačius griežtesnius reikalavimus kai kuriems vairuotojams, būtų pažeistas LR Konstitucijoje įtvirtintas lygybės principas. Juolab, kad visa eilė ypatingų reikalavimų yra keliama tiek norintiems dirbti valstybės tarnyboje bei dirbantiems joje, tiek valstybės turto naudojimui.

Parlamentarė Agnė Zuokienė pateikė pasiūlymą dėl  pakeitimų Valstybės tarnybos įstatyme bei užregistravo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio pakeitimo projektą, kuris prevencinėmis priemonėmis užtikrintų, kad valstybės tarnautojai, vairuojantys transporto priemones tarnybinių pareigų atlikimo metu, visiškai nevartotų alkoholio.

Pasiūlymas dėl LR valstybės tarnybos įstatymo 4, 9, 11, 13, 15, 16, 161, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 311, 41, 43, 44, 46, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 31, 301, 302 straipsniais įstatymo projekto  Nr. XIP-2014

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

LRS kanceliarijos Teisės departamento išvada:

LRS Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada:

„Nė sapne negalėjau susapnuoti, kad griežtesnių taisyklių valstybės tarnautojams nustatymas gali pažeisti Konstituciją. Konstitucija man - itin brangus dokumentas, ir, siūlydama tokį projektą, jaučiuosi ją ginanti, o ne pažeidinėjanti. Tuo tarpu Seimo Teisės departamento bei Teisės ir teisėtvarkos komitetų išvadas vertinu kaip sistemingą valstybės tarnautojų protegavimą ir jų privilegijų saugojimą,“ – sako Sveikatos reikalų komiteto narė Agnė Zuokienė.