Jaunos šeimos, auginančios vaikus, yra Lietuvos ateitis, todėl valstybė turėtų padėti jauniems žmonėms, kurių atlyginimai nėra dideli ir kurie neturi sukaupę didelių santaupų, įsigyti pirmąjį būstą. Šeima, turinti savo namus, jaučiasi saugesnė ir užtikrinčiau žvelgia į ateitį, ją sieja su Lietuva ir šeimos pagausėjimu. Atsižvelgiant į sunkią Lietuvos demografinę padėtį – jaunos šeimos ir jų esami bei būsimi vaikai yra pamatas, kuris turi sustiprinti mūsų valstybę.

Jaunos šeimos prašo paramos

  Į Seimo narę Agnę Zuokienę dažnai kreipiasi jaunos šeimos, klausdamos, ar valstybė yra įtvirtinusi kokias nors konkrečias priemones, kurios gali padėti jaunoms šeimoms, susiduriančioms su pirmojo būsto problema.

  Jaunos šeimos, norinčios įsigyti savo pirmąjį būstą susiduria su begalia problemų. Besikreipiančios šeimos dažnai skundžiasi, kad socialinio būsto jie negali gauti, nes arba jų mėnesinės pajamos yra per didelės, arba laukti socialinio būsto reikėtų dešimt ar daugiau metų, stovint laukimo eilėje. Socialinis būstas būtų iš tiesų didelė paskata ir parama jaunoms šeimoms, bet jį gauti yra be galo sunku.

  Nuosavas būstas yra kiekvieno jauno žmogaus svajonė ir tikslas, ypatingai, jeigu jauni žmonės sukuria šeimą. Tačiau  jaunos šeimos, norinčios įsigyti savo pirmąjį nuosavą būstą, susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis – pinigų butui įsigyti jauni ir dažniausiai mažas arba vidutines pajamas gaunantys žmonės neturi. Todėl jiems reikia imti paskolą iš banko, kuriai reikalingas net 20  proc. pradinis įnašas, kurio paprastai jauna šeima nėra sukaupusi. Kaip jauna šeima gali planuoti vaikus, sieti ateitį su Lietuvos valstybe, kai vienas iš pagrindinių saugumo ir užtikrintos ateities garantų – būstas – yra taip sunkiai pasiekiamas?

Nacionalinis susitarimas

  Tuo tarpu dar 2010 m. birželio 21 d. buvo pasirašytas „Nacionalinis susitarimas dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo“, kuriame iš daugybės klausimų išskirti svarbiausi bendrai valstybės institucijų ir kitų subjektų veiklai aktualūs tikslai. Vienas iš keturių pagrindinių tikslų yra „šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimas“. Šio tikslo įgyvendinimui užtikrinti yra siekiama sudaryti geresnes sąlygas šeimoms, ypatingai toms, kurios augina vaikus, nuomotis arba įsigyti pirmąjį būstą. Nacionalinis susitarimas pasirašytas, pažadėta daug gražių dalykų, bet ar jie jau yra apčiuopiami, t.y. ar jauna šeima gali tikėtis konkrečios paramos, siekiant įsigyti pirmąjį būstą.

A. Zuokienės kreipimasis į SADM

  Parlamentarė tiki Lietuvos ateitimi ir nori, kad visos jaunos šeimos turėtų galimybę įsigyti būstą. Todėl A. Zuokienė kreipėsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau - SADM) su paklausimu, ar valstybė turi kokių nors konkrečių priemonių, sudarančių palankias sąlygas jaunoms šeimoms nuomotis arba įsigyti pirmąjį būstą/gauti kreditą.

  SADM specialistai informavo, kad vienas iš SADM tikslų yra formuoti valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. Taigi šiuo metu SADM rengiamoje Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo projekto naujoje redakcijoje numatoma išplėsti socialinio būsto fondo plėtros bei paramos finansavimo formas, nustatyti būsto nuomos mokesčio kompensavimo prioritetą bei sudaryti galimybes šeimoms pasirinkti būsto nuomos formas.

  SADM specialistai atkreipia dėmesį, kad įstatymo projekte bus reglamentuojama šeimų ir asmenų teisė į būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimą, kai būstas nuomojamas komercinėmis sąlygomis. „Nuomos kompensavimas yra efektyvesnis būdas negu naujo būsto statyba“, - teigė premjeras Andrius Kubilius. Anot jo, į nuomos kompensaciją galėtų pretenduoti visi, kurie eilėje laukia socialinio būsto.

Subsidijos nuosavam būstui įsigyti

  Tuo tarpu pagal šiuo metu galiojantį Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą numatyta tam tikra valstybės parama šeimoms, įsigyjant pirmąjį būstą. Tačiau, norint sulaukti paramos, reikia atitikti keletą reikalavimų.

  Pirma, valstybės parama būstui įsigyti teikiama šeimoms ir asmenims, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

  Antra, šeimos deklaruotas turtas ir gautos pajamos už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą pateikimą turi būti mažesnės už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė.

  Trečia, šeima turi siekti įsigyti pirmąjį tinkamą būstą, t.y. Lietuvos teritorijoje šeima negali būti turėjusi tinkamo būsto nuosavybės teisės. Tinkamas būstas yra būstas, kuris tinka gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinka statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus ir kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra didesnis kaip 14 kvadratinių metrų.

  Ketvirta, subsidija būsto kredito tam tikrai daliai apmokėti bus suteikta toms šeimoms, kurios augina vaikus (įvaikius). Taigi šeimoms, kurios augina tris ir daugiau vaikų (įvaikių), bus apmokama 20 procentų suteikto būsto kredito sumos, o jaunoms šeimoms, kurios augina vieną ar du vaikus (įvaikius), bei šeimoms, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, bus apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito sumos.