Sanitarinės apsaugos zonos (toliau - SAZ) paskirtis yra apsaugoti žmones ir aplinką nuo neigiamo taršos šaltinių poveikio. Tačiau įstatymas numatė išimtį, jog galima nustatyti ir mažesnę nei Vyriausybės nurodyta, sanitarinę zoną.

  Seimo narė A. Zuokienė pasiūlė tikslinti Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo straipsnių pakeitimo projektą, nes nėra aišku, kokiais kriterijais vadovaujantis ir iki kokių ribų būtų nustatomi sanitarinės apsaugos zonos dydžiai, mažesni už Vyriausybės nustatytus norminius dydžius. Šiuo metu projekte numatoma, kad įvertinus konkrečios ūkinės komercinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie nei Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų norminiai dydžiai, t.y. kad šie dydžiai gali būti ne tik didesni, bet ir mažesni už Vyriausybės nustatytus norminius dydžius.

 

  Nesant aiškių kriterijų ir ribų, atsiranda prielaidos piktnaudžiavimui bei korupcijai, kai komercinę veiklą vykdantys (t.y. suinteresuoti) asmenys sieks nustatyti kiek įmanoma mažesnius SAZ dydžius.