Šiuo metu keleivių vežimo reguliariais maršrutais paslaugoms yra taikomas standartinio 21 proc. dydžio pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) tarifas. Jo taikymas lemia važiavimo viešuoju transportu kainos didėjimą galutiniam vartotojui, o savivaldybės susiduria su vis didesnėmis problemomis, organizuodamos bendrus interesus tenkinantį keleivių vežimą viešuoju transportu. Pažymėtina, jog iki 2009 m. sausio 1 d. keleivių vežimo reguliariais maršrutais paslaugoms buvo taikomas lengvatinis 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas.

 Nauda keleiviams

  Seimo narė A.Zuokienė siūlė nustatyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, kad naudą galėtų pajusti galutinis paslaugos vartotojas, t.y. viešojo transporto keleiviai, be to, lengvatinis apmokestinimas galėtų stabilizuoti kritinę savivaldybių ir vežėjų padėtį, susidariusią dėl standartinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo taikymo. Sumažinus PVM bus užtikrintas viešojo transporto sistemos patrauklumas ir prieinamumas visiems, ypač mažas pajamas gaunantiems asmenis.

 

  Taip pat reikia pažymėti, kad LR Vietos savivaldos įstatymas nuo 2006 m. sausio 1 d. savivaldybėms nustatė prievolę skaičiuoti ir mokėti kompensacijas už lengvatinį keleivių vežimą vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais (iki įstatymo pakeitimo lengvatos buvo centralizuotai finansuojamos iš valstybės biudžeto). Kompensacijos už lengvatinius bilietus Vilniuje 2010 m. siekė 86 mln. Lt, Kaune – 34 mln. Lt., Klaipėdoje – 12 mln. Lt. Taigi Vilniuje bendrovės 2009 metais suteikė transporto lengvatų už 77,9 mln. Lt, tačiau Vilniaus miesto savivaldybės biudžete buvo numatyta tik 43,5 mln. Lt transporto lengvatoms kompensuoti, o 2010 metais kompensacijų poreikis sudarė 82 mln. Lt, tačiau biudžete buvo numatyta - 42,6 mln. Lt.

 Lietuvoje taikomas didžiausias PVM tarifas ES

  Be to, Lietuvoje iš Europos Sąjungos šalių keleivių vežimo paslaugoms taikomas didžiausias PVM tarifas, išskyrus Vengriją ir Rumuniją, kuriose mokesčio tarifai atitinkamai – 27 ir 24 proc. Daugelyje Europos šalių keleivių vežimo paslaugoms yra taikomi lengvatiniai pridėtinės vertės mokesčio tarifai, pvz. Belgijoje, Švedijoje, Portugalijoje – 6 proc., Vokietijoje, Prancūzijoje – 7 proc., Lenkijoje, Ispanijoje – 8 proc., Italijoje – 10 proc., Latvijoje – 12 proc., Graikijoje – 13 proc., Čekijoje – 14 proc. ES direktyva dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos valstybėms narėms leidžia nustatyti lengvatinius tarifus prekių tiekimui ar paslaugų teikimui – keleivių ir jų bagažo gabenimui.

 Pasiūlymui pritarta

  2012 m. gegužės 15 d. plenarinio LR Seimo posėdžio metu vykusiame balsavime, po svarstymo, pritarta Parlamentarės A. Zuokienės siūlymui nustatyti lengvatinį PVM tarifą keleivių vežimo, Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais, paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms.

 

  Kad svarstymo metu palaikytas pasiūlymas įsigaliotų, Seimo nariai dėl jų turės balsuoti priėmimo stadijoje dar kartą, po to, kai savo išvadą pateiks Vyriausybė.