Kasmet registruojama apie 140 nusikalstamų vien tik seksualinio pobūdžio veikų (prievartavimas, išžaginimas, tvirkinimas) prieš mažamečius (vaikus iki 14 metų), 110 asmenims pareiškiami įtarimai, 70 iš jų – teisiami. Įsigilinus į kitų šalių patirtį, matyti, jog itin dažnas atvejis, kai nusikaltęs prieš vaiką asmuo šiuos nusikaltimus kartoja vėl ir vėl. Šiuo metu ribojimų ir draudimų nėra daug. Baustas asmuo už tyčinius nusikaltimus prieš vaiką, negali tik dirbti mokytoju ar tapti vaiko globėju. Tačiau nuosekliai visas sritis apimančio draudimo dirbti su vaikais ar verstis tokia veikla asmenims, teistiems už tyčinius nusikaltimus vaikui, šiuo metu - nėra.

Būtinos papildomo poveikio priemonės

JAV Teisingumo departamento 1994 m. recidyvinių nusikaltimų tyrimo duomenimis, palyginti su neseksualinių nusikaltėlių sunkiais nusikaltimais, seksualiniai nusikaltėliai per trejus metus po paleidimo iš įkalinimo įstaigos, 4 kartus daugiau buvo pakartotinai areštuoti už seksualinius nusikaltimus (atitinkamai 5,3 proc. ir 1,3 proc.). Seksualiniai  nusikaltimai pasižymi  aukštu recidyvizmo lygiu.

Seksualinių nusikaltimų prieš vaikus daugėja

Vidaus reikalų ministerijos statistiniai duomenys byloja, kad Lietuvoje daugėja seksualinių nusikaltimų prieš vaikus ir paauglius. Per pirmus aštuonis šių metų mėnesius užregistruota ir ištirta daugiau tokių atvejų nei per visus praėjusius metus. 2009–aisiais seksualinę prievartą patyrė 19 vaikų nuo 3 iki 14 metų, šiemet - 27 nepilnamečiai. Pernai užregistruoti 24 mažamečių tvirkinimo atvejai, šiais metais – 34.

Pasiūlymas

Seimo narė Agnė Zuokienė pasiūlė riboti baustųjų už tyčinius nusikaltimus prieš vaikus įsidarbinimo galimybes, jei darbas yra susijęs su vaikais. Parlamentarė įregistravo Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo projektą. Pasiūlymu siekiama kurti vaikams saugesnę aplinką, saugoti nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos bei galimų nusikalstamų veikų.   

Seimo narės įregistruotame įstatymo pakeitimo projekte numatoma, jog ne tik baustieji už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, bet ir už kitus tyčinius nusikaltimus vaikui (vaiko pagrobimas, nužudymas, fizinio skausmo sukėlimas, sveikatos sutrikdymas) negalėtų dirbti vaikų socialinėse, sveikatos priežiūros, sporto, švietimo įstaigose bei dirbti įmonėse ar organizacijose ar verstis individualia veikla, jei tai susiję su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu. Draudimo terminas galiotų  3 – 8 metus ir priklausytų nuo anksčiau padaryto nusikaltimo prieš vaiką laipsnio ir pobūdžio.

Kas yra teistumas ir kokie asmenys laikomi turinčiais teistumą:

 

Priėmus įstatymo pataisą, darbdavys galės pareikalauti pažymos iš būsimo darbuotojo arba pats kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą dėl informacijos, ar asmeniui negalioja teistumas už tyčinį nusikaltimą prieš vaiką.

 

Kitų šalių praktika

Kalbant apie užsienio šalių patirtį taikant profesinės veiklos apribojimus už seksualinius nusikaltimus prieš vaiką paminėtinos JAV, Anglija, Lenkija, Švedija, Airija.

Jungtinėje Karalystėje 2009 m. sausį buvo įkurta Nepriklausoma saugumo tarnyba  (Independent Safeguarding Authority, toliau - ISA), kurios tikslas - užkirsti kelią netinkamiems žmonėms dirbti su vaikais. Pagal Kriminalinių įrašų biuro suteikiamus duomenis ISA įvertina kiekvieną asmenį, pageidaujantį dirbti su vaikais arba būti savanoriu ir leidžia arba uždraudžia užsiimti atitinkama veikla. O darbdaviams leidžiama įdarbinti  tik ISA pritarimą gavusius asmenis, kuriems teks bendrauti su vaikais  arba nesugebančiais apsiginti pažeidžiamais pilnamečiais.  

Vokietijoje baudžiamasis kodeksas apribojimą užsiimti tam tikra darbine veikla ( ši priemonė skiriama ir seksualinius nusikaltimus prieš vaikus padariusiems asmenims siekiant apriboti jų kontaktą su vaikais) priskiria prie pataisos ir apsaugos priemonių. Vokietijoje pagal vadinamąją "dviejų juostų sistemą" bausmės priešpriešinamos pataisos ir apsaugos priemonėms.

Lenkijoje darbdaviai  pasitikrinti informaciją apie priimamą į darbą asmenį gali savo nuožiūra. Prireikus, informaciją jie gali gauti iš Nacionalinės kriminalinių įrašų tarnybos. Tačiau tiesiogiai su vaikais dirbantys asmenys privalo būti patikrinti dėl galimybės dirbti tokį darbą.

Švedijoje socialiniai darbuotojai, mokyklų personalas, globėjai bei savanoriai dirbantys su vaikais turi būti specialiai  patikrinti, todėl potencialiems darbdaviams patys pateikia savo kriminalinio įrašo kopiją.

Airijos Respublikoje seksualinių nusikaltėlių registras saugomas atskiroje duomenų bazėje. Sveikatos apsaugos srityje dirbantys, socialiniai  darbuotojai, globėjai  šioje šalyje turi praeiti atitinkamą policijos patikrinimą.
Šiaurės Airijoje egzistuoja du atskiri sąrašai asmenų, kuriems buvo atimta teisė dirbti su vaikais. Asmenys dirbantys su vaikais turi  praeiti atitinkamą patikrinimą kurį atlieka Kriminalinių įrašų biuras.

 

Europos Sąjungos teisės aktai, užsienio valstybių baudžiamieji ir kiti įstatymai numato sprendimo dėl uždraudimo užsiimti tam tikra veikla individualizavimo būtinybę - asmens pavojingumą ir recidyvo riziką įvertina teismas ar kt. institucija ir tik tuomet priimamas sprendimas - ar būtina uždrausti asmeniui  užsiimti veikla, kur jis turės nuolatinių kontaktų su vaikais, ir jei būtina - kokiam terminui (laikinai ar neterminuotai).

 

“Esu nustebinta, kiek daug registruojama nusikaltimų prieš vaikus: ir seksualinio pobūdžio, ir kitų tyčinių nusikaltimų. Įsigilinusi į kitų šalių patirtį, matau specialistų rėkte rėkiamą tiesą, jog itin dažnas atvejis, kai nusikaltęs prieš vaiką asmuo šiuos nusikaltimus kartoja vėl ir vėl. Šiuo metu ribojimų ir draudimų nėra daug. Baustas asmuo už tyčinius nusikaltimus prieš vaiką, negali tik dirbti mokytoju ar tapti vaiko globėju,”– sako Seimo narė Agnė Zuokienė.

LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 43 (1) straipsniu įstatymo projektas