Parlamentarė Agnė Zuokienė pasiūlė papildyti LR Darbo kodeksą, kad darbuotojai, auginantys bendrojo lavinimo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, turėtų vieną papildomą poilsio dieną per metus - Rugsėjo 1 dieną. Visuomenės poreikiai padiktavo, kad ši svarbi, bet į švenčių dienų sąrašą neįtraukta diena, tapo nedarbo diena.   Faktiškai,  rugsėjo 1-ąją bent pusdienį nedirba labai daug mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų, tik ne visi darbdaviai tokie geranoriški.

     „Sulaukiau bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius vaikus auginančių tėvų laiškų, kuriuose guodžiamasi, jog Mokslo ir žinių šventė dirbantiems mokinukų tėvams gerokai apkarsta, nes kasmet tenka spręsti tą pačią problemą – ar bus kam saugiai palydėti pradinuką į mokslo metų atidarymo šventę, ar darbdavys bus toks malonus ir sutiks išleisti pusdieniui iš darbo?  O sunkmečiu tėvai ypač vengia atsiprašyti iš darbo dėl asmeninių rūpesčių, baimindamiesi neigiamos darbdavio reakcijos ir atleidimo. Tai ne tik prieš rugsėjį sunerimusių tėvų profesinio gyvenimo ir šeimos pareigų derinimo problema, nepamirškime, kaip šią dieną jaučiasi mažieji mokinukai ir kokią įtampą išgyvena pirmokai, kurių dirbantys tėvai neturi galimybės palydėti vaikų į mokyklą,“ – sako A.Zuokienė.

     Vis dėlto, dalis dirbančių tėvų yra ramūs: jei turi ne mažiau kaip du vaikus iki 12 metų, Rugsėjo 1-ąją jie gali teisėtai pasinaudoti taip vadinamais „mamadieniais“ ir „tėvadieniais“, kuriuos jiems garantuoja 214-as LR Darbo kodekso straipsnis. Kadangi tiksliai nenurodoma, kuri mėnesio darbo diena gali būti suteikta kaip papildoma poilsio diena, darbuotojų ir darbdavio susitarimu tai gali būti ir rugsėjo 1 d.

     „Rugsėjo 1-ąją tėvų dėmesio, palaikymo reikia visiems mažiesiems mokinukams – nepriklausomai nuo to, kiek jų yra šeimoje. Tačiau šiuo metu Darbo kodeksas lengvatą – papildomą laisvadienį - numato tik tiems darbuotojams, kurie augina du ir daugiau vaikų. Taigi, savotiškai diskriminuojami darbuotojai auginantys tik 1 vieną vaiką iki dvylikos metų, nes jie neturi teisės į papildomą poilsio dieną, todėl ir pasiūliau numatyti galimybę tokiems darbuotojams turėti bent jau vieną papildomą poilsio dieną per metus - Rugsėjo 1-ąją,“ – sako trijų vaikų mama,  Seimo narė Agnė Zuokienė.

Darbo kodekso 214 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS 

Papildyta

     LR Seimui 2011 03 22 pristatytas parlamentarės A.Zuokienės inicijuotas įstatymo projektas,  kad vaikus iki dvylikos metų auginantys tėvai Rugsėjo 1-ąją gautų laisvadienį. Už tai, kad tai numatančios Darbo kodekso pataisos Seime būtų nagrinėjamos, po pateikimo pritarė 36 parlamentarai, 3 buvo prieš, 17 susilaikė. Toliau įstatymo projektas bus nagrinėjamas Socialinių reikalų ir darbo komitete.

2011 04 27 LR Vyriausybė nutarė nepritarti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. XIP-2341.

Valdančiųjų rūpestis šeima – tik deklaracija

  Kokia nuosekli  yra Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos paramos šeimai politika parodo keletas „šeimos politikos ambasadorių“  citatų ir vakarykštis Vyriausybės sprendimas nepritarti siūlymui paversti rugsėjo 1-ąją oficialiu laisvadieniu tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų.

  „Savo veikla aiškiai parodysime, kad Vyriausybei svarbu ne tik ekonomika, bet ir tokios pamatinės vertybės kaip šeima, bendruomenė ir solidarumas <...>“, -  žadėjo Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratai: Veiksmų plane „Valstybės rekonstrukcija“.

  „Jei Lietuvos valdžia nori kažkokios konkrečios vizijos, kokia bus Lietuva po dešimt, dvidešimt, penkiasdešimt metų, ji pirmiausiai turi pradėti nuo šeimos.Valstybė turi išreikšti palankų požiūrį į šeimą, tai svarbiausias dalykas, o jei valstybė išreiškia palankų požiūrį, tuomet turi galvoti, kaip jai padėti“,- teigė Irena Degutienė 2010 04 28 diskusijoje apie Nacionalinį susitarimą dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo.

  „Numatome, kad valstybė labiau skatins šeimas turėti daugiau vaikų ir suteiks daugiau galimybių auginti vaikus šeimose. Šeimoms su vaikais bus teikiama daugiau nuolatinių lengvatų negu šeimoms be vaikų<...>“, - Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų programa, psl. 203.

  „Mokslo metų pradžios šventė – prasminga įžanga į mokinių, tėvų, mokytojų bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo visų pastangų ir sutarimo. Kiekviena rugsėjo pirmoji mūsų kasdienybę pripildo neramaus laukimo <...>, -  iš Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus sveikinimo  2010 09 01

  „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas<...>“,  – sako Rimantas Jonas Dagys, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas,  2011 04 22, kreipdamasis į Lietuvos savivaldybių merus.

  „Svarbiausias Lietuvos turtas yra kuriantis, žinių siekiantis žmogus, kokio amžiaus jis bebūtų, o Rugsėjo 1-oji – atskaitos taškas, rodantis, kad pradedame naują judėjimo į Žinių pasaulį ratą, kad kylame į naują žinojimo pakopą,“ – iš Andriaus Kubiliaus sveikinimo 2008 - 09 - 01

  2011 04 27 LR Vyriausybė nepritarė Seimo narės Agnės Zuokienės siūlymui paversti rugsėjo 1-ąją oficialiu laisvadieniu tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų, aiškindama, jog vadovavosi logika, kad nebūtina įstatymu reglamentuoti tai, kas realiame gyvenime veikia. „Kitas motyvas, turėtas minty, yra ir tai, kad Lietuvoje yra daug laisvadienių, šventinių dienų, kurių metu žmonės turi progą nedirbti, bet kartu čia yra susiję ir ekonominiai aspektai",- sakė Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

  Visgi, mokykla pirmokams – tai nauja aplinka, naujos taisyklės ir gausybė nepažįstamų žmonių, - dėl ko vaikams natūraliai kyla visa gama išgyvenimų - pasimetimas, susirūpinimas,  nerimas ir baimė. Tokiu metu vaikams ypač reikia tėvų padrąsinimo, palaikymo ir dėmesio. Niekas taip nenuramina, kaip tvirta mamos ar tėčio ranka, laikanti pirmoko rankutę rugsėjo 1-osios  rytą. Labai gaila, kad dalis pirmokų ir toliau patirs psichologinių išbandymų, nes dirbantys jų tėvai neturės teisės į papildomą poilsio dieną todėl, kad augina tik 1 vieną vaiką iki dvylikos metų, o darbdaviai nesutinka išleisti iš darbo.

Papildyta

Agnė Zuokienė: Tikiu, jog jau ši Rugsėjo 1-oji bus tikra šventė, be streso

  Seimas po svarstymo 52 balsais “už”, 1 “prieš”, 2 “susilaikius”, pritarė  Agnės Zuokienės ir Žilvino Šilgalio siūlymui tėvams, kurie augina moksleivius iki 12 metų, rugsėjo 1-ąją suteikti laisvą pusdienį, darbuotojui mokant vidutinį darbo užmokestį.

  Mokslo metų pirmąją dieną, nors ji ir neįtraukta į švenčių dienų sąrašą, faktiškai bent pusdienį nedirba labai daug mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų. Dažniausiai šią dieną jie nedirba darbdavių gera valia. Tačiau ne visi vadovai yra geranoriški. 

   „Sulaukiau bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius vaikus auginančių tėvų laiškų, kuriuose guodžiamasi, jog Mokslo ir žinių šventė dirbantiems mokinukų tėvams gerokai apkarsta, nes kasmet tenka spręsti tą pačią problemą – ar bus kam saugiai palydėti pradinuką į mokslo metų atidarymo šventę, ar darbdavys bus toks malonus ir sutiks išleisti pusdieniui iš darbo?  O sunkmečiu tėvai ypač vengia atsiprašyti iš darbo dėl asmeninių rūpesčių, baimindamiesi neigiamos darbdavio reakcijos ir atleidimo,“ – sako A.Zuokienė.

  Šį siūlymą  svarstęs Socialinių reikalų ir darbo komitetas, vadovaujamas tik žodžiais, bet ne darbais šeimos politiką remiančio konservatoriaus Rimanto Dagio, jį atmetė, tačiau iniciatyvą perėmęs Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė laisva diena paskelbti ne visą, o pusę dienos.

  Tėvai, auginantys du ir daugiau vaikų iki 12 metų ir šiuo metu gali pasinaudoti galimybe turėti laisvą dieną, vadinamą “mamadienį”. Tačiau tėveliai, auginantys tik vieną vaiką iki 12 metų tokios galimybės iki šiol neturėjo, todėl tiek vaikai, tiek tėveliai pirmąją mokslų dieną jautė itin didelę įtampą, kai tėveliai negalėjo palydėti vaikų į mokyklą.

Papildyta

Seimas sutiko tėvams suteikti pusę laisvadienio Rugsėjo 1-ąją

  Seimas sutiko tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų, suteikti pusę apmokamos laisvos dienos rugsėjo 1-ąją. Tokiai Darbo kodekso pataisai pritarė 91 Seimo narys, 5 parlamentarai susilaikė.


  Tačiau laisvu pusdieniu papildomai pasinaudoti negalės tėvai, kurie augina du ir daugiau vaikųm kadangi jie gali pasinaudoti teise gauti "mamadienį" arba "tėvadienį".

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimas-sutiko-tevams-suteikti-puse-laisvadienio-rugsejo-1-aja.d?id=58008474


http://www.lrytas.lt/-13342169521332779904-vaikus-iki-12-met%C5%B3-auginantys-t%C4%97vai-rugs%C4%97jo-1-%C4%85j%C4%85-tur%C4%97s-laisv%C4%85-pusdien%C4%AF.htm

"Pasiūlyta pataisa palies apie 8 proc. dirbančiųjų, be to, neleis diskriminuoti vieną vaiką auginančių šeimų. Mat šiuo metu darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį, auginantys tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų gauna dvi laisvas dienas per mėnesį," - sako Seimo narė A.Zuokienė. 

Darbo kodekso 214 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Po pateikimo 2011 03 22 parlamentarės Agnės Zuokienės pasiūlytai pataisai  LR Seimas pritarė: 36 parlamentarai - už, 3 - prieš, 17 susilaikė.

2011 04 27 LR Vyriausybė nutarė nepritarti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. XIP-2341.