Žmonės dabartiniais laikais dėl ekonominės, socialinės ir politinės situacijos vis dažniau planuoja, kada jiems geriau susilaukti vaikelio. Tačiau dažnai pasitaiko ir neplanuoti nėštumai. Tiek vienu, tiek kitu atveju džiaugsmas, belaukiant mažo stebuklo, yra toks pats. Nors nėštumo laikotarpiu moteris turėtų tik džiaugtis gyvenimu ir rūpintis savo bei kūdikio sveikata, tačiau formalumai, siekiant užsitikrinti stabilias pajamas po gimdymo auginant vaikelį, gali aptemdyti laukimo euforiją.

Tikros besilaukiančių moterų istorijos

  Į Seimo narę Agnę Zuokienę dažnai kreipiasi besilaukiančios moterys su klausimais apie motinystės pašalpų mokėjimo tvarką. Moterys susiduria su problemomis dėl būtinojo dvylikos mėnesių darbo stažo, kurio reikia motinystės pašalpai gauti.

  Rita (vardas pakeistas) dirbo nuo 2011 m. kovo mėnesio iki 2012 m. balandžio 26 dienos. Šių metų balandžio mėnesį moteris išėjo į dekretines atostogas ir buvo rami dėl reikalingo darbo stažo motinystės išmokoms gauti (vieneri metai ir du mėnesiai). Tačiau per tuos vienerius darbo metus Rita buvo išėjusi neapmokamų mokslo atostogų ir paaiškėjo, kad dabar atskaičius mokslo atostogų dienas moteriai trūksta šešių dienų iki reikalaujamo dvylikos mėnesių darbo stažo. Moteris sielvartauja, kad dabar dėl šešių dienų negalės du metus augindama vaikelį gauti motinystės pašalpos.

  Jurga (vardas pakeistas) yra jauna mama (19 metų) ir dėl nepakankamo darbo stažo negali gauti motinystės pašalpos. Moteris šiuo metu dar mokosi vakarinės mokyklos dvyliktoje klasėje. Jurga domėjosi, ar yra kažkokių lengvatų dėl darbo stažo besimokantiems ar jauno amžiaus asmenims, norintiems gauti motinystės pašalpą.

  Aistė (vardas pakeistas) kurį laiką negyveno Lietuvoje ir nežinojo besikeičiančių Lietuvos įstatymų. Grįžusi į Lietuvą moteris užsiregistravo darbo biržoje, o vėliau įsidarbino. Po kelių mėnesių sužinojo, kad laukiasi. Gydytojos nurodymu balandžio mėnesį moteris išėjo dekretinių atostogų. Tačiau, nuėjus į „Sodrą“ dėl motinystės pašalpos, sužinojo, kad dėl nepakankamo darbo stažo (9 mėnesiai ir 17 dienų) motinystės pašalpa jai nepriklauso. Aistė teiravosi, ar registracija darbo biržoje neįsiskaičiuoja į darbo stažą.

Seimo narės kreipimasis į „Sodrą“

  Parlamentarė neliko abejinga besilaukiančių moterų problemoms ir kreipėsi į Valstybinę socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“) su prašymu suteikti informacijos, kaip būtų galima spręsti šių moterų problemas dėl nepakankamo darbo stažo motinystės pašalpoms gauti.

  „Sodros“ specialistų teigimu, motinystės pašalpą už 126 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį turi teisę gauti ligos ir motinystės socialiniu draudimu apdraustos (dirbančios) besilaukiančios moterys, jeigu jos iki pirmos dekretinių atostogų dienos turi ne mažesnį nei 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Tuo tarpu teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas vaiko priežiūros atostogų ir per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, t.y. darbo stažą.

Kiekvienu atveju skirtinga išeitis 

  Ritos atveju, į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą įskaitomi tik tie laikotarpiai, per kuriuos mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui. Nemokamų atostogų metu tokios įmokos nėra mokamos, todėl šis laikotarpis neįsiskaičiuoja į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Kadangi Rita neturi būtino darbo stažo, todėl ji, „Sodros“ specialistų teigimu, negalės gauti motinystės pašalpos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį ir šis laikotarpis nebus įskaitomas į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą motinystės (tėvystės) pašalpai gauti, t.y. ji neturės teisės ir į motinystės (tėvystės) pašalpą.

  Tačiau Ritos situacijoje išeitis vis dėlto yra. „Sodros“ specialistai papildomai informavo, kad jeigu, pagimdžius vaiką, mama grįžta į darbą ir jai yra mokamas darbo užmokestis, nuo kurio skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, tada tas laikotarpis įskaitomas į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą motinystės (tėvystės) pašalpai gauti. Taigi, jeigu Rita po gimdymo grįš į darbą šešioms darbo dienoms, ji galės gauti motinystės išmoką du metus, auginant vaikelį.

  Jurgos istorijoje gali būti taikomos tam tikros išimtys dėl pašalpų skyrimo, nereikalaujant stažo. Stažo reikalavimas netaikomas toms apdraustosioms, kurios yra iki 26 metų amžiaus ir ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiais mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą ir pertrauka nuo mokslo pabaigos, kol jos tapo apdraustosiomis, neviršija trijų mėnesių. Taigi, kadangi Jurga nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo dieną buvo jaunesnė nei 26 metai ir jei ji mokėsi nustatyta tvarka įregistruotos mokyklos dieniniame skyriuje ir po mokslo baigimo įsidarbino nepraėjus 3 mėnesiams, ji turi teisę į motinystės pašalpą.

   „Sodros“ specialistai papildomai informavo, kad tais atvejais, kai moteriai suteikiamos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos ankščiau negu įteikiamas mokslo baigimą patvirtinantis dokumentas, atsižvelgiant į teismų praktiką bei remiantis bendraisiais teisingumo ir protingumo principais, būsimos mamos taip turi teisę gauti motinystės ar motinystės (tėvystės) pašalpą, neatsižvelgiant į turimą stažą.

  Aistės atveju yra galimi du išeities variantai. Pirma, „Sodros“ specialistai informavo, kad į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą įskaitomi darbo užsienyje laikotarpiai, tačiau tik tuo atveju, kai jie nesutampa su laiku, dirbtu Lietuvoje. Asmens darbo ir socialinio draudimo kitoje valstybėje laikotarpius patvirtina šios valstybės kompetetingos įstaigos išduota E 104 formos pažyma. Jeigu Aistė per paskutinius 24 mėnesius iki teisės į motinystės pašalpą atsiradimo dienos dirbo ir buvo apdrausta socialiniu draudimu kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, tie laikotarpiai bus įskaičiuoti į ligos ir motinystės socialinį draudimo stažą pagal atitinkamai pateiktus dokumentus.

  Antra, moteris grįžusi į Lietuvą užsiregistravo darbo biržoje ir jeigu jai buvo mokama bedarbio pašalpa, tai pašalpos mokėjimo laikotarpis įsiskaičiuoja į socialinio draudimo stažą, nes, „Sodros“ specialistų teigimu, nedarbo socialinio draudimo išmokų gavimo laikotarpiai įskaitomi į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Tačiau laikotarpiai, per kuriuos apdraustasis asmuo negavo nedarbo socialinio draudimo išmokų, t.y. buvo tik Darbo biržos įskaitoje, į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą neįskaitomi.