2011 03 02

     Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme yra aprašyta, kaip apskaičiuojama  mandatų skirstymo kvota, tačiau nėra įtvirtintas mandatų kvotos nustatymo principas. Įstatyme nėra aiškiai apibrėžta, kurių nepriklausomų kandidatų balsai  – visų, ar tik tų, kurie pasiekia mandatų nustatymo kvotą – turėtų būti įtraukti skirstant mandatus. Pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos parengtą protokolą, dabar įskaičiuojami visų  nepriklausomų kandidatų balsai (o ne tik tų, kurie pasiekė mandatų nustatymo kvotą). Todėl  tuose miestuose ir rajonuose, kuriuose dalyvavo nepriklausomi kandidatai, atsirado didžiulių  paklaidų. Vilniaus mieste  dėl ydingos kvotos skaičiavimo tvarkos susidarė net  6681 balso paklaida.

     „Pamačiusi, jog Vyriausioji rinkimų komisija skelbia, kad mandato kvota Vilniaus mieste yra 2824, nors elementari matematika rodė, jog turėtų būti 2693, kreipiausi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, klausdama,  kokius papildomus balsus jie skaičiuoja? Su programuotojais patikrinusi visas programas, įsitikinau, jog skaičiuojant rezultatus įtraukiami ir nesurinkusių pakankamo kvotos kiekio kandidatų balsai. Manau, jog kiekvienas mandatas yra vertas vienodo balsų skaičiaus, todėl visi mandatai visoje Lietuvoje turi būti perskaičiuoti,“ – sako Seimo narė Agnė Zuokienė.

     Ydinga mandatų skirstymo metodika palietė ne vieną partiją, koaliciją ir nepriklausomus kandidatus. Socialdemokratai prarado mandatus Druskininkuose, Kauno rajone ir Tauragėje; Tėvynės sąjunga – Alytaus rajone, Palangoje; valstiečiai liaudininkai – Jonavoje, Kupiškyje, Panevėžio rajone, Širvintose; Darbo partija – Kėdainiuose, Jonavoje, Širvintose; A.Zuoko ir vilniečių koalicija – Vilniuje, Liberalų sąjūdis – Palangoje, Liberalų ir centro sąjunga - Šilutėje ir t.t.

     Į mandatų dalijimo kvotą įtraukus ir neperžengiančius kvotos barjero balsus, pažeidžiamas Konstitucijoje įtvirtintas lygiateisiškumo principas, neatsižvelgiama į rinkėjų išreikštą valią bei kandidatų teisėtus lūkesčius. Juk Konstitucijos 29 straipsnis nurodo, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Konstitucijos 119 straipsnis tvirtina,  jog  savivaldybių tarybų narius renka gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise.

     Vyriausioji rinkimų komisija negali aiškinti ir taikyti įstatymo taip, kad jis prieštarautų Konstitucijai, nes Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas ir jokie įstatymai ar kiti aktai negalioja, jeigu  jie priešingi Konstitucijai.

     „Akivaizdu, jog susidūrėme su bloga įstatymo taikymo praktika, kurią reikia keisti nedelsiant. Parengsiu įstatymo pakeitimo siūlymą, jog neliktų spragų, ir kiekvienas mandatas būtų suteiktas labai aiškiai įvertinant rinkėjų valią,“ – sako Agnė Zuokienė.

     Skaičiuojant kvotą pagal šią iškreiptą tvarką, buvo nepelnytai iškeliamas barjeras nepriklausomiems  kandidatams, norintiems patekti į savivaldybių tarybas. Tauragėje Liberalų sąjūdis gavo mandatą su 371 balsu, kai nepriklausomas kandidatas Juozas Jankevičius, surinkęs 481 balsą, liko už brūkšnio. Širvintose Juozas Purvaneckas surinko 361 balsą, o Steponas Liktoravičius 258 balsus, tačiau į tarybą nepateko, nors Tėvynės sąjungos mandato vertė šioje taryboje 210 balsų. Panaši situacija ir Kėdainiuose, Jonavoje.

     Mažiausiai  trys nepriklausomi kandidatai gali skųsti rinkimų rezultatus ir prašyti išaiškinti, ar teisėtai jiems neskirtas mandatas. Tai: Alvydas Jokšas Telšiuose, Ildefonsas Petkevičius Kelmėje ir Jonas Legas Jonavoje. Skųsti rinkimų rezultatus taip pat gali ir pirmieji, už brūkšnio likę kandidatai, kurių susidarys gal net kelios dešimtys. Tarp jų:  konservatorius Juozas Kalėda, Liberalų sąjūdžio atstovė Loreta Žulkuvienė, valstietė liaudininkė Vitalija Kuliešienė ir daugybė kitų...

 

Lentelėje  pateikti kandidatų sąrašai, gautų balsų skaičius ir VRK skelbiamas mandatų skaičius:

 

     Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) suabejojo, ar Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nustatytas mandatų dalijimo principas neprieštarauja Konstitucijai.

     2011 m. kovo 10 d. A.Zuoko ir Vilniaus koalicijos nariai Juozas Antanaitis ir Daina Urbanavičienė kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydami įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją iš naujo nustatyti kvotą mandatui Vilniaus miesto rinkimų apygardoje ir iš naujo paskirstyti mandatus, o taip pat kreiptis į LR konstitucinį teismą dėl LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 83 str., reglamentuojančio rinkimų rezultatų nustatymą daugiamandatėje apygardoje, atitikties LR Konstitucijai. VRK sprendimus dėl mandatų paskirstymo LVAT buvo apskundę ir keletas save išsikėlusių kandidatų iš Kauno.

     Laikantis LR Konstitucijoje įtvirtinto lygiateisiškumo principo, mandatų skaičiavimas turėjo vykti tokiu būdu, kad skaičiuojant kvotą mandatui išsikėlusių asmenų, kurie surinko aiškiai per mažai balsų mandatui, gauti balsai būtų neskaičiuojami.

     2011 m. kovo 18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad šis įvertintų, ar Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo normos, reglamentuojančios mandatų paskirstymą po savivaldos rinkimų, neprieštarauja Konstitucijai.

     2011 m. kovo 24 d. LR Konstitucinis teismas skubos tvarka priėmė nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) pareiškimą dėl mandatų dalijimo tvarkos konstitucingumo.

 

     Papildyta 2011 05 11

     Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo  34 str. ir 83 str. 2, 3, 4, 5 dalių bei politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymo 3 str.  2 dalies nuostatos prieštarauja Konstitucijai

     Konstitucinis Teismas trečiadienį paskelbė nutarimą byloje dėl Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų konstitucingumo. Prieštaraujančia pripažinta šiuo metu egzistuojanti tvarka, kai kandidatų sąrašai dėl mandatų varžosi su pavieniais asmenimis pagal mandatų skirstymo kvotą, apskaičiuojamą pagal rinkėjų balsus, paduotus ne tik už šiuos kandidatų sąrašus, bet už visus išsikėlusius kandidatus, nes taip  sudaromos prielaidos   iškreipti rinkėjų  valią  ir  atstovavimo  jiems  proporcingumą,   pažeisti Konstitucijos   119  straipsnio  2  dalyje  įtvirtintą     lygios
savivaldybių tarybų rinkimų teisės principą.

     Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir  neskundžiamas.

Nutarimas:

LR Konstitucinio Teismo pranešimas žiniasklaidai  2011 05 11

 

 

 

„Pamačiusi, jog Vyriausioji rinkimų komisija skelbia, kad mandato kvota Vilniaus mieste yra 2824, nors elementari matematika rodė, jog turėtų būti 2693, kreipiausi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, klausdama,  kokius papildomus balsus jie skaičiuoja? Su programuotojais patikrinusi visas programas, įsitikinau, jog skaičiuojant rezultatus įtraukiami ir nesurinkusių pakankamo kvotos kiekio kandidatų balsai. Manau, jog kiekvienas mandatas yra vertas vienodo balsų skaičiaus, todėl visi mandatai visoje Lietuvoje turi būti perskaičiuoti.

Akivaizdu, jog susidūrėme su bloga įstatymo taikymo praktika, kurią reikia keisti nedelsiant. Parengsiu įstatymo pakeitimo siūlymą, jog neliktų spragų, ir kiekvienas mandatas būtų suteiktas labai aiškiai įvertinant rinkėjų valią,“ – sako Agnė Zuokienė.

Lentelėje  pateikti kandidatų sąrašai, gautų balsų skaičius ir VRK skelbiamas mandatų skaičius:

LR Konstitucinio Teismo pranešimas žiniasklaidai  2011 05 11