Justo Venslovo nuotr.

     „Ką darytumėte, vieną dieną internete perskaitę, kad jūsų vaikų mokyklos ar darželio  valgykla atsidūrė „Nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąraše?“, – klausia susirūpinusi moksleivio mama Inga iš Plungės (vardas pakeistas), – „Mokykla turėtų būti apsaugota aplinka, o besimokantys vaikai maitinami sveikai. Pamačiusi internete mokyklos, kurioje mokosi mano sūnus, valgyklą įrašytą į  nesąžiningų ir nepatikimų viešojo maitinimo įstaigų sąrašą, nebeleidžiu jam ten valgyti. Geriau vaikas apsieis be šiltų pietų, nei rizikuosim ir lauksim, kol jį apnuodys maistu! <...>“

    

      „Gėdos stulpas“ – galimybė pasitaisyti

     Prisipažįstam, kad apie nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą išgirdome pirmą kartą, skamba jis išties baisiai, ir mums mamos Ingos reakcija visai suprantama. Suskubome nagrinėti šį sąrašą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos svetainėje. Pasirodo, tai – savotiškas „gėdos stulpas“, prie kurio mažiausiai pusmetį viešai gėdijamos įmonės, sąmoningai nevykdančios Tarnybos nurodymų ir nesilaikančios maisto saugos, kokybės ir veterinarijos reikalavimų.  
 
     Kadangi internete viešai pateiktame sąraše skelbiami tik nepatikimų įmonių pavadinimai, bet nenurodomi konkretūs jose aptikti pažeidimai, mes, kaip ir mokinuko mama Inga, galėjome tik spėlioti ir baimintis dėl vaikų sveikatos: galbūt mokyklos valgykloje maistas ruošiamas ant netvarkingų stalų, galbūt mėsa ir kiaušiniai apdorojami tais pačiais įrankiais, galbūt prie praustuvės nėra rankų plovimo ir dezinfekavimo priemonių, o gal buvo net apsinuodijimų maistu, ar toksinių infekcijų protrūkių!

     Peržvelgę „juodąjį sąrašą“ ir aptikę jame net dvi vaikų maitinimą organizuojančias įmones,  pirmiausiai kontroliuojančios institucijos paklausėme -  ar gali nepatikimos viešojo maitinimo įmonės sudaryti sąlygas sveikai maitinti moksleivius bei sanatorijoje sveikatą stiprinančius vaikus?  Ar šiais atvejais neberizikuojant vaikų saugumu, neturėjo būti  iškart pritaikyta pati griežčiausia poveikio priemonė − veiklos sustabdymas? Juk visi vieningai sutariam, kad vaikai – ypač daug dėmesio ir atidumo reikalaujanti visuomenės grupė, o vaikų maitinimo organizavimas – be galo atsakinga sritis. Maisto produktų gamintojams, pardavėjams, importuotojams ir viešojo maitinimo įmonėms yra  keliami neva griežti kokybės reikalavimai.

     Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vedėjos Daivos Švelnienės: „pastebėta, kad įtraukimas į nepatikimų ūkio subjektų sąrašą, viešumas, dažnai yra efektyvesnė sankcija ūkio subjektams, nei taikomos nuobaudos. Todėl prieš imantis griežčiausių priemonių - veiklos sustabdymo -  ūkio subjektui suteikiama galimybė ištaisyti esamą padėtį.“

     Ar tokia priemonė išties labai efektyvi, suabejojome, susisiekę su abiejų į „juodąjį sąrašą“ patekusių įmonių vadovais   – ir Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos direktorius A.Serva, ir VšĮ Druskininkų reabilitacijos sanatorijos „Saulutė“ direktorius V.Špucis atsakė, kad nebuvo informuoti apie tai, kad jų vadovaujamų įstaigų valgykla bei maisto ruošimo skyrius viešai įvardyti kaip pavojingi. Plungės mokyklos vadovas (įpareigotas vykdyti teikiamų maitinimo paslaugų tiesioginę kontrolę) teigė net neturintis informacijos apie VMVT atliktus valgyklos darbo tikrinimo rezultatus, informacijos, ar nustatyti pažeidimai jau pašalinti, taip pat nežinantis, kokios kokybės maistu maitinami moksleiviai.

Plungės Senamiesčio vid. m-klos atsakymas:

VšĮ Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorijos "Saulutė" atsakymas:

     Akivaizdu, kad sąrašo  paviešinimo  tikslas - atkreipti atsakingų asmenų dėmesį į problemas ir paskatinti jas greičiau išspręsti, - kaip poveikio priemonė ne visada adekvati. Šiuo atveju jis labiau gąsdina tėvelius, kurie dabar baiminasi, ar vaikams saugu ir toliau maitintis valgyklose, kurios įvardytos kaip nesąžiningos viešojo maitinimo įmonės.  Siūlome apsieiti be tokių švelnių prevencinių priemonių, ir moksleivių bei darželinukų maitinimo paslaugas teikiančias įmones vertinti kur kas griežčiau, nelaukiant, kol dar kartą bus pakenkta mažųjų vartotojų interesams, nustatyti veiksmingesnes ekonomines sankcijas ir itin griežtą jų taikymo tvarką.

VMVT klausiame: Ar pagal šiuo metu galiojančią tvarką numatyta patikrinimo protokolo kopiją pateikti ir mokyklos vadovybei? 

     Netylek.lt atkreipus į tai dėmesį ir atsižvelgus į  padažnėjusius maitinimo paslaugų teikėjų ir mokyklų pageidavimus gauti informaciją  tiesiogiai,  artimiausiu metu žadama papildyti tvarką ir nustatyti tokį  įpareigojimą.  Nors ir labai iš lėto, bet pamažu  vyksta permainos ir Netylek.lt tikisi, jog pažadas bus ištęsėtas, o mokyklų vadovai gaus patikrinimų aktus.

VMVT atsakymas:

 

      Skundas po skundo...

     Paprastai, valgyklos, kurios vertinamos kaip „mažos rizikos“ maisto tvarkymo subjektai, VMVT inspektorių patikrinamos tik  kartą per metus.  O Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos valgykla (maitinimo paslaugas mokyklai teikia VŠĮ „Kretingos maistas“)  per 2009 metus tikrinta net 5 kartus. 4 kartus - dėl vartotojų skundų, iš kurių 3 buvo pagrįsti. Už laiku neįvykdytų trūkumų pašalinimą, maisto tvarkymo higienos pažeidimus, buvo paskirtos 4 administracinės nuobaudos. 

     VŠĮ vaikų reabilitacijos sanatorijos „Saulutė“ maisto ruošimo skyrius per 2009 metus tikrintas net 5 kartus, dviem atvejais - dėl vartotojų skundų. Vieno patikrinimo metu už pasikartojančius, laiku nešalinamus maisto tvarkymo reikalavimų, patalpų higienos pažeidimus, ir dėl vieno pagrįsto skundo, buvo paskirtos administracinės nuobaudos.

     Iš Plungės rajono VMVT viršininko V.Blažaičio sužinojome, kad  Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos valgykloje, kurioje maistą vaikams teikia VŠĮ „Kretingos maistas“, protrūkių ir apsinuodijimų maistu, laimei, nebuvo. O nustatyti pažeidimai susiję su valgyklos žurnalų pildymo ir bendraisiais higienos pažeidimais.  Nuo tada, kai valgykloje moksleivių maitinimo paslaugas ėmė teikti VŠĮ „Kretingos maistas“,  per pirmąjį pusmetį pasikeitė net 3 valgyklos vedėjos ir kiti darbuotojai. Pasak Plungės raj. VMVT, susiklostė sudėtinga situacija tarp virtuvės darbuotojų ir mokyklos administracijos.  Darbuotojams nuolat keičiantis, nustatyti trūkumai vis kartojosi, ar buvo pašalinami tik dalinai. Akivaizdu, kad be skundų normaliai dirbti nesugebama, ir  apmaudu, kad visoje šioje istorijoje labiausiai kenčia sveika moksleivių mityba.

     Paskutinį kartą valgykla tikrinta prieš pusmetį,  trūkumai buvo pašalinti, o kitas planinis valgyklos  patikrinimas laukia 2010 m. II ketvirtį. Tik tuomet, jei nebus nustatyta pažeidimų, valgykla bus išbraukta iš „juodojo sąrašo“.

 Plungės raj. VMVT atsakymas:


    

      ISO 9001 ir nuolat nustatomi bendri higienos pažeidimai suderinami?


     Ir vis dėlto keista - kaip Plungės moksleivių maitinimą Senamiesčio vid. m-klos valgykloje organizuojanti bendrovė „Kretingos maistas", kuri deklaruoja, jog yra sertifikavusi maitinimo paslaugos teikimą švietimo įstaigose pagal kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001, „kuris ne tik užtikrina paslaugų kokybę, bet ir įrodo, kad bendrovės veikla atitinka Europos Sąjungos standartus“, galėjo atsidurti  VMVT nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąraše, tarp tokių įmonių, kurios nesilaiko maisto saugos, kokybės ir veterinarijos reikalavimų?  Netylek.lt nuomone, šie du dalykai visiškai nesuderinami.


    

      Ar kas atlygina vaikams padarytą žalą?

     Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos paklausėme:  kiek pastaraisiais metais Tarnyboje buvo nagrinėta bylų dėl vartotojų susirgimus sukėlusių pažeidimų, kiek iš jų buvo  susijusios su viešojo maitinimo įstaigomis?  Praėjusiais metais Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje buvo išnagrinėta 15 maisto bylų su nukentėjusiais asmenimis, iš kurių 6 maisto bylos -  dėl salmoneliozės protrūkių lopšeliuose darželiuose. Iš nustatytų ir patvirtintų atvejų dėl pavojingų maisto produktų nukentėjo 34 vaikai. 2007 m. buvo išnagrinėta 1 maisto byla - dėl protrūkio lopšelyje-darželyje, 2008 m. - 1 maisto byla dėl mokykloje patiekto nesaugaus maisto.

     Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkreipė dėmesį į padidėjusį bylų skaičių dėl salmoneliozės protrūkių vaikų lopšeliuose – darželiuose, ir kreipėsi į savivaldybes, kurioms priklauso lopšeliai – darželiai, kuriuose įvyko salmoneliozės protrūkiai, ir paprašė imtis atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų teikiamų maitinimo paslaugų saugą, atkreipė dėmesį į maisto ruošimo inventoriaus trūkumą, higieninių priemonių stoką, nustatytų higienos reikalavimų nesilaikymą, kas ir sąlygojo maisto toksinių infekcijų protrūkius, dėl kurių labai nukentėjo vaikų sveikata.

VVTAT atsakymas:

     Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos paklausėme,  ar yra numatyta griežtesnė pakartotinų patikrinimų tvarka, jei pažeidimai buvo užfiksuoti vaikus maitinančiose įstaigose, ar bent vieną teismo procesą pažeidėjai pralaimėjo? Ir kaip jie atlygino vaikams padarytą žalą? Pasak VVTAT, jei vartotojai dėl nesaugių maisto produktų patiria žalos, ji atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau Tarnyba neturi duomenų, kad nukentėjusių vaikų atstovai būtų kreipęsi į Teismą dėl žalos sveikatai atlyginimo. Akivaizdu, jog Lietuvos vartotojai negina savo teisių, tuo tarpu maitinimo įstaigos mėgina gintis ir apskundžia VVTAT nutarimus bylose.  Šiuo metu Teisme atsidūrė apskųstas Tarnybos nutarimas byloje su nukentėjusiais dėl pateiktų pavojingų maisto produktų lopšelyje darželyje "Lokiuko giraitė".

VVTAT atsakymas:

      Salmoneliozės protrūkiai vaikų darželiuose

     Po to, kai 2007-2009 m. lopšeliuose-darželiuose buvo užregistruoti salmoneliozės protrūkiai, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba juos ėmė tikrinti dažniau – 2-3 kartus per metus, ir priskyrė šias vaikus maitinančias įstaigas (Ukmergės l/d „Saulutė“; Vilniaus m. l/d: „Giraitė“, „Raktelis“, „Obelėlė“; Jonavos l/d „Lakštingalėlė“; Kauno l/d „Vilnelė“; Panevėžio l/d „Kastytis“; Tauragės l/d „Žvaigždutė“) padidintos rizikos grupei. Ukmergės raj. savivaldybė tuomet nutraukė maitinimo paslaugų teikimo sutartį su UAB "Smulkus urmas", o Vilniaus m. VMVT UAB "Smulkus urmas" surašė sprendimą laikinai uždrausti maisto tvarkymą. Apie tai, kokių dar prevencijos priemonių imtasi kiekviename darželyje plačiau skaitykite:
VMVT - dėl infekcinių žarnyno susirgimų protrūkių prevencijos lopšeliuose-darželiuose 

     Labai gaila, kad VVTAT iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos negauna informacijos apie tai, kiek kartų buvo patikrinti vaikų lopšeliai-darželiai ar mokyklos po įvykusių protrūkių ir kokie buvo šių patikrinimų rezultatai. O juk ši informacija būtų naudinga nustatant pažeidimų priežastis ir galimus prevencijos būdus. 

 

    Nuo birželio 1 d. matysime aiškesnį nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą

     2010 m. gegužės 4 d.  LR Seimo Pirmininko Tarnyba organizavo pasitarimą Seime dėl vaikų maitinimą organizuojančių įmonių, esančių nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašuose. Pasitarime dalyvavo: šią problemą iškėlusi Sveikatos reikalų komiteto narė Agnė Zuokienė bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos ir maisto skyriaus vedėjo pavaduotojas Gintautas Čereška, Ministro Pirmininko patarėjas Arvydas Basiulis, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo ir kurortologijos skyriaus vedėjas Almantas Kranauskas, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė.

     Pasitarime konstatuota, kad ant moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų stalo švietimo ir gydymo įstaigose turi patekti kokybiškas maistas, o jį tiekiančios įmonės turi būti griežčiau kontroliuojamos. Nutarta, kad Nuo 2010 m. birželio 1 d. VMVT sudaromame nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąraše turės būti aiškiai nurodyti kriterijai, kodėl ši įmonė pateko į sąrašą, už kokius pažeidimus ir kada jie buvo padaryti. 
     Savivaldybėms rekomenduojama į viešųjų maitinimo paslaugų pirkimo konkursų sąlygas įtraukti sąlygą tiekėjams - kad šie negali būti įtraukti į nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą.

     Pasitarimo protokolas: